Disclaimer

Copyrights
Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door MAN Truck & Bus b.v. Alle rechten voorbehouden. De tekst, afbeeldingen, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden en de wijze waarop deze op de website van MAN Truck & Bus b.v. worden weergegeven vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Deze objecten mogen niet worden gekopieerd voor commerciële doeleinden of verspreiding, en mogen ook niet worden gewijzigd of op andere websites worden geplaatst.

Prijzen
Alle gespecificeerde prijzen zijn geadviseerde detailhandelsprijzen. Prijzen zijn actueel op het tijdstip van publicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Geen licenties
MAN Truck & Bus b.v heeft een innovatieve en informatieve internet site willen realiseren. We hopen dat u even enthousiast bent over deze creatieve inspanning als wij. U moet echter begrijpen dat MAN Truck & Bus b.v. haar intellectuele eigendommen, inclusief patenten, handelsmerken en copyrights, moet beschermen. Dienovereenkomstig bent u bij dezen gewaarschuwd dat noch deze internet site, noch enig materiaal op deze site op enigerlei wijze iemand een licentie voor het intellectueel eigendom van MAN Truck & Bus b.v. geeft of zal worden beschouwd te geven.

Aansprakelijkheid
De informatie op de pagina´s van de website houdt geen enkele garantie in, noch expliciet, noch stilzwijgend. Ze omvatten in het bijzonder geen enkele impliciete waarborg of belofte met betrekking tot de kwaliteit en de verhandelbaarheid van het product, zijn gebruik in een specifiek domein of zijn overeenstemming met de wettelijke regels en de reglementering betreffende de brevetten.

U zal op onze webpagina´s links vinden naar andere sites waarop wij geen enkele invloed hebben. Wij kunnen derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de vorm of de inhoud van pagina´s die worden opgeroepen door een hypertext-link op onze site. Wij kunnen de nieuwswaarde, de correctheid, de volledigheid en de kwaliteit van de informatie op die sites niet garanderen. Wij distantiëren ons in het licht hiervan van de inhoud op deze pagina’s. Deze verklaring geldt voor alle links naar externe webpagina’s en hun inhoud die op onze webpagina’s voorkomen.

MAN Truck & Bus b.v / TrailerPartners dankt u voor uw bezoek op onze website en uw interesse in onze services.

Reacties zijn gesloten.