Algemene Voorwaarden

MAN Truck & Bus b.v behoudt alle auteursrechten op alle tekst, grafische beelden en software die eigendom van MAN Truck & Bus b.v zijn, en machtigt u bij deze om hierin gepubliceerde documenten elektronisch te kopiƫren, uitsluitend voor het overdragen of bekijken van de informatie. U mag geen bestanden op deze website dupliceren, wijzigen of anderszins veranderen om ze door te sturen, en u mag de informatie hierin niet afdrukken zonder schriftelijke toestemming van MAN Truck & Bus b.v . Behalve zoals uitdrukkelijk hierboven bepaald, mag niets hierin worden opgevat als het verlenen van enige licentie of recht onder welk copyright, octrooi of handelsmerk dan ook. De algemene voorwaarden van MAN Truck & Bus b.v. zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle andere rechtshandelingen van TrailerPartners. Deze algemene voorwaarden kunt u raadplegen, uitprinten en downloaden op www.man-trucks.nl. MAN Truck & Bus b.v. wijst toepasselijkheid van algemene voorwaarden die haar contractpartners hanteren uitdrukkelijk van de hand; jurisdictie: Rechtbank Utrecht. MAN Truck & Bus b.v. is statutair gevestigd te Leusden en in het Handelsregister ingeschreven onder nummer 23047938. TrailerPartners is een handelsnaam van MAN Truck & Bus te Vianen en in het Handelsregister ingeschreven onder nummer 30281908

Logo’s alsmede de bedrijfs- en productidentiteit zijn handelsmerken en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

Reacties zijn gesloten.